Népal – Trek dans l’Annapurna et Jungle – 3 semaines
| |

Katmandou – Patan – Bodnath – Bhaktapur – Nagarkot – Pokhara – Annapurna – Chitwan National Park

Inde – Rajasthan – 2 semaines
| |

New Delhi – Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur – Pushkar – Udaipur – Jodphur – Jaisalmer – Bikaner – Mandawa – New delhi

1 2 3